Jump to Main Content

Dynamo

Een dynamo of gelijkstroomgenerator is een machine waarin mechanische energie, binnenkomend via een draaiende as, omgezet wordt in elektrische gelijkstroomenergie.

Deze omzetting berust op het feit dat wanneer een elektrische geleider door een magnetisch veld beweegt, er elektrische spanningen worden opgewekt in die geleider en bij gesloten kring dus stroom gaat vloeien.

De dynamo was vroeger een andere naam voor elektrische generator, maar wordt - na de ontwikkeling van de wisselstroomgenerator - voornamelijk gebruikt om generatoren aan te duiden die gelijkstroom opwekken met behulp van een commutator.

Testen en revisie

Wij kunnen uw dynamo altijd professioneel testen en indien deze defect blijkt te zijn, reviseren cq. repareren.

Neem hiervoor contact met ons op via het contact formulier of bel ons.